Ledenhernieuwing


Vul hiernaast uw naam en e-mailadres in.
Kies uit de cultuurgids voor minstens €40 aan boeken en/of cd’s en vul de volgnummers van de boeken in, gescheiden door een komma.
U kan ook gewoon lid worden zonder boeken voor 40 euro.
Vul dan in “lid zonder boek”
Wij bezorgen u een afrekening met uw keuze en de nodige gegevens voor de betaling.
Voor de werking van onze plaatselijke afdeling vragen wij nog €3 extra.